Kuzey Deniz su sıcaklığı.
Şehrinizdeki hava durumu

Kuzey Deniz su sıcaklığı.

Kuzey Deniz

verilerin baz alındığı tarih 16.06.2021

Tabloda sunulan deniz yüzeyi sıcaklığı, NOAA veri işleme uydularına göre NIC PLANETA haritası esas alınarak elde edilmiştir. Tabloda sunulan sığ su kıyı bölge sıcaklığı, açık deniz yüzeyi sıcaklığından farklı olabilir.